Služby BOZP

Naše služby v oblasti bezpečnosti a ochrany před požárem jsou nezbytnou součástí každé organizace. Tyto služby zajišťují, aby zaměstnanci pracovali v bezpečném a zdravém prostředí a byli chráněni před možnými nebezpečími požáru, zranění nebo nemoci.
Služby v oblasti bezpečnosti a ochrany před požárem také pomáhají organizacím splňovat právní předpisy a normy v oblasti zdraví a bezpečnosti.

Nabízíme následující služby v oblasti bezpečnosti a ochrany před požárem:

  • Analýza rizik a bezpečnostní posouzení
  • Školení a vzdělávání zaměstnanců.
  • Plánování a implementace opatření k prevenci a ovládání požáru.
  • Řešení pracovních úrazů v souladu s platnou legislativou.
  • Dokumentace a záznamy.